Väggmattor

2 products

Falck Design erbjuder två homogena kvaliteter av väggplast som är lämpade för hygienutrymmen. Polyclad Plus PU och Polyclad PRO PU är framtagna för att möta avancerade krav för dagens medicinska, forsknings och elektroniska industrier. Lämpliga användningsområden är exempelvis renrum, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och andra utrymmen med höga hygienkrav.

Båda kollektionerna har ett svagt marmorerat mönster och levereras i rullformat. Ytan är förstärkt med polyuretan (PU) för att underlätta städning samt fördelaktigt ur hygiensynpunkt. Materialet tillverkas med ftalatri mjukgörare, är 100% återvinningsbart och består av 25% återvunnet material.

Polyclad Pro PU och Polyclad Plus PU är båda CE-märkta och Polyclad Pro PU uppnår brandklass B-s2-d0 enl. EN 13501-1.

Skarvar på Polyclad Pro PU och Polyclad Plus PU trådsvetsas.

Detaljerad information om produkternas tekniska egenskaper finns att läsa i respektive datablad.

Gratis

Polyclad Pro Pu

<ul> <li>Polyclad Pro Pu — ftalatfri vägg- och takplast.</li> <li>Svagt marmorerat mönster i rullformat.</li> <li>Brandklassificering B-s2-d0 (EN 13501-1).</li> <li>Tillverkas med ftalatfri mjukgörare.</li> <li>Ytförstärkt med polyuretan (Pu) för att underlätta städning samt fördelaktigt ur hygiensynpunkt.</li> <li>Idealisk för hygienkritiska områden.</li> </ul>
Gratis!
Gratis

Polyclad Plus Pu

<ul> <li>Polyclad Plus Pu — ftalatfri vägg- och takplast.</li> <li>Svagt marmorerat mönster i rullformat.</li> <li>Ytförstärkt med polyuretan (Pu) för att underlätta städning samt fördelaktigt ur hygiensynpunkt.</li> <li>Tillverkas med ftalatfri mjukgörare.</li> <li>Idealisk för hygienkritiska områden.</li> <li>Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. <strong>BVB ID: 47709.</strong></li> </ul>
Gratis!