Golvguide – Äldreboenden

Här presenteras vårt sortiment och kvaliteter väl anpassade för att fungera i äldreboende. Här finns plastgolv, LVT-golv, gummigolv, akustikgolv samt ett stort utbud av halkhämmande golv.
Då det gäller demensboende och avdelningar för personer med demens har vi tagit fram en lista med principer som man bör ta i beaktande vid val av golv i dessa miljöer. Personer med demens uppfattar t.ex. färger och tonkontraster på golv annorlunda. Det är viktigt att tänka på akustiken och inte använda mönster som glimmar och glittrar. Mer om detta finns att läsa i dokumentet nedan.

Designprinciper för demensvänliga golv