Nu är vi Auktoriserat Golvföretag

Nu är vi Auktoriserat Golvföretag

FalckDesign uppfyller kraven för auktoriserat golvföretag.

  • Ansluten till Golvbranschen, GBR
  • Genomförd riskanalys, en förenklad form av Due Diligence
  • Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande
  • Företagsspecifik antikorruptionspolicy
  • Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, som t.ex. BASTA-registrering av produkter
  • Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration
  • Ansluten till GBR Golvåtervinning
  • Granskas genom extern revision

Ett utdrag ur GBR, Golvbranschens pressmeddelande

Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling

– Jag tycker det är fantastiskt att golvbranschen lyfter upp antikorruption på bordet! Nu vet alla vilka spelregler som gäller. Det är enkelt, tydligt och inget snack. Och ju fler företag som ansluter, desto bättre blir det i hela byggbranschen.

Det säger Mats Edgren, vd för Falck Design som är det andra leverantörsföretaget att ansluta till Golvbranschen, GBRs, kvalitetssystem Auktoriserat Golvföretag. Ett aktivt arbete mot korruption är en av punkterna som leverantören ska uppfylla för att bli godkänd vid den externa revisionen.

Kriterierna för Auktoriserat Golvföretag syftar till att möta upphandlarnas allt strängare krav på hållbarhet – både sociala och miljömässiga. Genom dokumentation och spårbarhet blir leveransen trygg för slutkunden.

Förutom det företagsspecifika arbetet mot korruption krävs bland annat riskanalys, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt uppfyllelse av kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH för att bli godkänd som Auktoriserat Golvföretag. Leverantör av plastgolv ska även vara ansluten till GBR Golvåtervinning som tar tillvara och återanvänder plastspill.

– Auktorisationen passar som hand i handske gentemot våra kunder golventreprenörerna. När golvinstallationer upphandlas finns ofta ett antal ”skall”-krav. I och med auktorisationen är de redan uppfyllda. Men den stora vinsten är att slutkunden känner sig trygg. Värdekedjan håller ihop hela vägen.

– Självklart mår vårt företag bra av ordning och reda, av dokumentation och tydliga mål. Och samhället i stort också. Auktorisationen är en ren winwin-situation, säger Mats Edgren.