Ånggenomgångsmotstånd

Ånggenomgångsmotstånd

Sedan några år har man börjat bygga med en miljömässigt bättre betong, främst för att minska koldioxidutsläppen. Denna betong torkar i regel långsammare vilket medför att det kan ställas andra krav på golvmaterialen samt ett värde på ånggenomgångsmotsånd. En av de produkter vi låtit testa för ånggenomgångsmotstånd är vårt akustikgolv Silentflor Pur. Ett vinylgolv för offentlig miljö som ger 19dB stegljudsreduktion och finns i 36 färger.

 

icon box image

Till Silentflor Pur

Se hela kollektionen

icon box image

Till kontakt

Vill du veta mer om kollektionen och Ånggenomgångsmotstånd kontakta gärna en av våra representanter